Kamenice 5A21, Ústav ochrany a podpory zdravíA21/111