Žerotínovo nám. 9, Brno5. nadzemní podlaží552  • Mgr. Monika Látalová, tel. 549493908 (RMU)
  • Mgr. Taťána Straková, Ph.D., tel. 549495007 (RMU)