Kamenice 5D31, Ústav botaniky a zoologieD31/211  • Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (BioRos)