Arna Nováka 1, BrnoAA.210  • Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (ÚKS)
  • Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (ÚKS)
  • Mgr. Markéta Macura (ÚKS)
  • doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (ÚKS)