FF, FaVU VUT, Údolní 53, budova U22. nadzemní podlaží218