VFU, Palackého třída 1946/1, budova 453. nadzemní podlažíLaboratoř praktických cvičení, 324