VFU, Palackého třída 1946/1, budova 181. nadzemní podlažíkancelář, 124  • Mgr. Sylvie Pavloková, Ph.D. (ÚFT)
  • PharmDr. Jiří Zeman, Ph.D. (ÚFT)