VFU, Palackého třída 1946/1, budova 182. nadzemní podlažíkancelář, 207  • doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. (FaF)