Veveří 70, Brno255  • JUDr. Jana Komendová, Ph.D., tel. 549494183 (KFPNH)
  • JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., tel. 549494415 (KObčP)