Veveří 70, Brno117  • Bc. Kateřina Koželuhová, tel. 549498077 (StudO)
  • Karolína Oplátková, tel. 549496842 (MU)
  • Radmila Tučková, tel. 549495284 (StudO)