Komenského nám. 2, Brnozrušené a nedohledatelné místnostiLF