FF, Janáčkovo nám. 2a, Brno6. nadzemní podlaží06005  • doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (ÚHV)
  • Mgr. Marie Novotná, Ph.D. (ÚHV)
  • PhDr. Aleš Opekar, CSc. (FF)