FF, Janáčkovo nám. 2a, Brno6. nadzemní podlaží06009  • doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD., tel. 549493146 (FF)
  • prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D., tel. 549495988 (FF)
  • PhDr. Stanislav Tesař, tel. 549497521 (FF)