Joštova 10, Brno5.50  • Mgr. Alena Kluknavská, PhD. (KMSŽ)
  • Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (KMSŽ)
  • Mgr. Martina Novotná (KMSŽ)
  • Mgr. Petra Pichaničová (FSS)
  • Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (KMSŽ)