Kotlářská 2, BrnoPav.1201036  • Mgr. Eva Čoupková, Ph.D., tel. 549493462 (OddPřF)
  • Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (CJV)