Žerotínovo nám. 9, Brno4. nadzemní podlaží417  • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., tel. 549491001 (MU)