Žerotínovo nám. 9, Brno5. nadzemní podlaží587  • Mgr. Dana Kozlová, tel. 549496083 (RMU)
  • Mgr. Nikola Štípská, tel. 549493490 (RMU)