LF, Jihlavská 20, BrnoGynekologicko-porodnická klinikaN03520  • posluchárna gyn.por. (GPK)