Žerotínovo nám. 9, Brno3. podlaží333  • Mgr. Ladislav Čoček, tel. 549497079 (RMU)
  • Ing. Mgr. Monika Dušková, Ph.D., tel. 549494737 (RMU)
  • Mgr. Radka Martincová, tel. 549496511 (RMU)
  • Mgr. Michal Petr, tel. 549495887 (RMU)
  • Ing. Monika Sieberová, tel. 549495718 (RMU)
  • Mgr. Ida Součková Olšová, tel. 549495424 (RMU)
  • Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá, tel. 549493414 (RMU)
  • Mgr. Jakub Zeman, tel. 549496795 (RMU)
  • Mgr. Zdenka Žampachová, tel. 549497694 (RMU)