Žerotínovo nám. 9, Brno3. podlaží326  • prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., tel. 549491038 (MU)