Poříčí 31, Brnobudova D1024  • PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (KTV)
  • RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (KTV)