FF, Joštova 13, Brno2. nadzemní podlaží108  • Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD. (ÚArchMuz)
  • doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (ÚArchMuz)
  • Mgr. Tomáš Zapletal (ÚArchMuz)