Žerotínovo nám. 9, Brno5. nadzemní podlaží526  • Mgr. Soňa Nantlová, tel. 549495283 (RMU)
  • Mgr. Anna Římánková, tel. 549494358 (RMU)
  • Mgr. Jakub Vykydal, tel. 549497458 (RMU)