Veveří 70, Brno410  • Mgr. Kateřina Chudová (PrF)
  • Lenka Pavlíková (OddPřF)