Žerotínovo nám. 9, Brno4. nadzemní podlaží437  • JUDr. Jana Helešicová, tel. 549494196 (PrávO)
  • Mgr. Radim Kunc, tel. 549497206 (PrávO)
  • Mgr. Lukáš Pacek, tel. 549493451 (PrávO)