FF, Veveří 282. nadzemní podlaží212  • Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (P-VArch)