logo Lékařská fakulta Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110228 KIGPL FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka klinikyprof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
zástupkyně přednosty klinikyMUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci