logo ERA Chair - Výzkumná skupina Mary O'Connell
Centrum molekulární medicíny
14713012 ERAChair CMM Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniorprof. Mary Anne O'Connell, PhD.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci