logo Filozofická fakulta Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta
14211023 KAA FF Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Tomáš Kačer, Ph.D.
zástupce vedoucího katedryprof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedryMgr. Jana Pelclová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci