logo Pedagogická fakulta Katedra biologie
14411023 KBiol Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedry (pověřený výkonem funkce)Mgr. Robert Vlk, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci