Katedra mediálních studií a žurnalistiky

14231015 KMSŽ FSS

Zaměstnanci

Profesoři


Asistenti


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce