logo Fakulta sociálních studií Katedra mediálních studií a žurnalistiky
14231015 KMSŽ Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedryMgr. Iveta Jansová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci