logo Lékařská fakulta Klinika infekčních chorob
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110214 KICH FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Petr Husa, CSc.
zástupkyně přednosty klinikyMUDr. Svatava Snopková, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci