logo Lékařská fakulta Ortopedická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110217 OrtK FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
zástupce přednosty klinikydoc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři