logo Lékařská fakulta Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110233 KARIM FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
zástupce přednosty klinikyMUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci