Výzkumná skupina Markéty Bébarové: Excitabilita a její poruchy

1411051510 VSMB FyziolÚ

Zaměstnanci

Odborní asistenti


Asistenti


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci