Katedra fyzioterapie a rehabilitace

14110614 KFR PNO

Zaměstnanci

Profesoři


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce