logo Lékařská fakulta Katedra fyzioterapie a RHB
14110614 KF Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
zástupkyně vedoucího katedryprof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci