logo Farmaceutická fakulta Ústav farmaceutické technologie
14161013 ÚFT Farmaceutická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavuprof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci