logo Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd
14211014 ÚPV Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavudoc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavuMgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci