Historický ústav

14211031 HistÚ FF

Zaměstnanci

Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce