logo Právnická fakulta Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
14221021 KPŽP Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci