logo Právnická fakulta Centrum dalšího vzdělávání
Střediska komerčních aktivit
14229720 CDV SKA Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěJana Buchalová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci