Oddělení mikrobiologie

1431401015 Mikrob ÚEB

Zaměstnanci

Odborní asistenti


Lektoři


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci