logo Přírodovědecká fakulta Biosystematika rostlin
Ústav botaniky a zoologie
1431402021 BioRos ÚBZ Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci