logo Přírodovědecká fakulta ENVIROP
Ústav botaniky a zoologie
1431402028 ENVIROP ÚBZ Biologická sekce MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Neučitelští pracovníci