logo Přírodovědecká fakulta Geografický ústav
Sekce věd o Zemi
14315030 GeogÚ VoZ Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitel ústavuprof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři

Externí spolupracovníci


Další aplikace