logo Přírodovědecká fakulta Národní centrum pro výzkum biomolekul
Přírodovědecká fakulta
143160 NCBR PřF Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitelka ústavuprof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci