logo Přírodovědecká fakulta Chemodynamika znečištění životního prostředí
Environmentální chemie a modelování
1431801030 Water EnvChem RECETOX MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištědoc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Neučitelští pracovníci