logo Fakulta informatiky Oddělení podpory výzkumu, projektů a spolupráce s průmyslovými partnery
Děkanát
14339917 OPVPSPP Děk Fakulta informatiky MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníMgr. Radka Báčová, Ph.D., MPA

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci