logo Pedagogická fakulta Katedra ruského jazyka a literatury
14411014 KRus Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci